Ochrona przed ESD - Electrostatic Discharge

W zależności od napięcia, a więc liczby woltów, fenomen ten można:

  • poczuć powyżej 3000 V
  • usłyszeć powyżej 5000 V
  • zobaczyć w postaci iskry lub błysku powyżej 10000 V

ESD – Wyładowanie elektrostatyczne – nagły chwilowy przepływ prądu elektrycznego pomiędzy dwoma obiektami o różnych potencjałach elektrycznych wytworzonych zazwyczaj przez elektryzowanie, spowodowany przez bezpośredni kontakt lub przebicie dielektryka. Wynikiem przepływu ładunków jest powstanie napięcia o dużej wartości, które może powodować uszkodzenie komponentów na każdym etapie produkcji, testowania, transportu lub użytkowania.

esd-4

Ochrona przed ESD to system zapewniający bezpieczeństwo elementom elektronicznym wrażliwym na wyładowania elektrostatyczne. Ważnym ogniwem tego systemu jest stosowanie opakowań wykonanych z materiałów o odpowiednich właściwościach elektrostatycznych.

Taca pozycjonująca płytki elektroniczne powinna być wykonana z materiału o wyraźnie oznaczonych parametrach rezystancji powierzchniowej. Profesjonalnie wykonana taca transportowa zapewnia pakowanym wyrobom optymalną ochronę podczas pakowania, magazynowaniai transportu na montaż.

Coraz częstszą praktyka jest stosowanie opakowań ESD do produktów nie zagrożonych bezpośrednio wyładowaniami elektrostatycznymi mającymi jednak na kolejnych etapach montażu kontakt z elementami elektroniki. Tak zapakowane produkty mogą być bezpośrednio wprowadzane do stref EPA (ElectrostaticProtectedArea) bez konieczności ich przepakowywania do opakowań bezpiecznych w zakładzie montażowym.

Oferujemy całą gamę materiałów zabezpieczających przed wyładowaniami elektrostatycznymi : przewodzący (conductive), rozpraszający (dissipative) oraz elektrostatyczny. Dwa pierwsze dostępne są w kolorze czarnym, materiał elektrostatyczny może być bezbarwny. Zakres grubości materiałów od 0,5 mm do 8,0 mm.

Zgodnie z funkcjonującym w naszej firmie SZJ producent materiału ESD zobligowany jest dostarczyć raport z badań rezystancji powierzchniowej do każdej partii dostarczanego materiału ESD. Dodatkowo materiał jest ponownie badany podczas przyjęcia do magazynu. Ostatnie badanie rezystancji wykonujemy na gotowych już tacach przed ich wysyłką do klienta.