Jakość

System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015

Celem naszym jest produkcja najwyższej jakości, innowacyjnych, zindywidualizowanych, przyjaznych dla środowiska opakowań oraz systemów transportowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji i zarządzania.

W procesach produkcyjnych Cygnus kieruje się zasadami zgodnymi z uregulowaniami norm zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wszystkie etapy realizacji projektu od koncepcji poprzez wizualizację , modelowanie 3D , prototypowanie , budowę form produkcyjnych do finalnego procesu produkcji odbywają się w zakładzie produkcyjnym Cygnusa zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania jakością.

Po  uzgodnieniach  dotyczących  wielkości  tacki  przygotowywana  jest  wizualizacja  pokazująca  szczegóły  gniazd  oraz  ich  wzajemne  rozmieszczenie. Na  tym  etapie  można  również  zasymulować  ułożenie  detali w  gniazdach  jak  również  ustalić  szczegóły  właściwego  oznakowania  tacy.

W uzasadnionych przypadkach przed przygotowaniem pełnego fizycznego prototypu przygotowywany jest „prototyp cząstkowy” obejmujący kilka sąsiadujących ze sobą gniazd. Pozwala to na wstępnym etapie prototypowania na wybór właściwego rozwiązania ,budowy gniazda i odległości pomiędzy nimi, które następnie zostanie przedstawione w prototypie pełnym akceptowanym przed uruchomieniem produkcji.

Prawidłowość wykonania prototypu weryfikowana jest poprzez sprawdzanie gniazd fizycznym, udostępnionym przez klienta produktem . W przypadku braku produktu ten sam efekt można osiągnąć poprzez użycie wydrukowanego zamiennika.

Wysoka jakość narzędzi produkcyjnych oraz precyzyjny proces produkcji pozwalają na zaprojektowanie i wykonanie tac z gniazdami uniwersalnymi mogącymi pozycjonować produkty z kilku różnych projektów albo na różnych etapach montażu.

Budując oprzyrządowanie produkcyjne uwzględniamy deklarowany przez klientów okres funkcjonowania projektu i wymagania jakościowe . Pozostające w naszej dyspozycji, odpowiednio zabezpieczone i rewitalizowane oprzyrządowanie objęte jest bezterminową gwarancją na cały okres funkcjonowania projektu.