Automotive

Zrealizujemy gotowe projekty albo zaprojektujemy i wykonamy opakowania i systemy opakowań spełniające Państwa oczekiwania w zakresie jakości, bezpieczeństwa, ekonomiki i przeznaczenia logistycznego . Dysponujemy parkiem maszynowym pozwalającym na wyprodukowanie tac o każdych, praktycznie używanych w przemyśle i logistyce rozmiarach. Zaproponujemy właściwy rodzaj materiału i grubość opakowań uwzględniające specyfikę i okres funkcjonowania danego projektu.

Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji funkcjonalnych tac do operacji międzystanowiskowych i transportu wewnątrzzakładowego.

Właściwa konstrukcja tac i odpowiedni dobór surowca  pozwalają  na wykorzystywanie  tac przez pełny sięgający często kilku lat okres  funkcjonowania projektu.

Tace jednorazowego użytku używane są w sytuacjach  kiedy ich powtórne użycie  ze względu na  odległość  transportowania, organizację zwrotu tacek  albo przywrócenie czystości tacki  jest   nieekonomiczne lub nie gwarantuje powtarzalnej wyjściowej jakości. Sytuacja ta wymaga zaproponowania optymalnego pod względem kosztów opakowania jednorazowego przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa transportowego.

Konstrukcja tac wielorazowego użytku wymaga zaprojektowania pewnej wytrzymałej konstrukcji i użycia odpowiednio trwałego tworzywa  gwarantujących funkcjonalność przez pełny, często sięgający kilku lat okres  funkcjonowania projektu. Podczas prac projektowych uwzględnia się nie tylko  uwarunkowania  leżące po stronie  producenta wysyłanych produktów ale również specyficzne warunki transportu, składowania i używania produktów panujące w zakładach docelowych.

Specjalna konstrukcja form produkcyjnych pozwala na wyprodukowanie tac transportowych odpowiednich do automatycznego pozycjonowania na liniach produkcyjnych, współpracę z manipulatorami oraz automatyczną aplikację produktów.

Wytrzymałe i trwałe opakowanie zbiorcze. Cygpak jest  alternatywą dla całej gamy pojemników i skrzyń transportowych. Jego przewaga przejawia się poprzez możliwość  demontażu  polipropylenowej owijki i redukcji objętości opakowania pustego o 80 % w transporcie zwrotnym.  Dodatkową zaletą jest możliwość zamówienia  opakowania dedykowanego do realizowanego projektu  o praktycznie dowolnej wysokości do limitu 1200 mm . Istnieje możliwość statycznego i dynamicznego sztaplowania Cygpaków a także stosowania  ich  w magazynach wysokiego składowania.

Duopak to nowoczesna forma modułowego opakowania składająca się z termoformowanej tacki transportowej zaopatrzonej w odpowiednio przygotowane do pozycjonowania produktów gniazda oraz lekkiej  wykonanej z polipropylenu komorowego składanej osłony. System pozwala na ustawieniu stosu transportowego składającego się naprzemiennie z tacki i osłony do maksymalnej wysokości  jednostki  paletowej.

Opakowanie  zapewnia maksymalnie powtarzalny i bezpieczny transport  szerokiej gamie produktów przestrzennych i o mocno nieregularnych kształtach.

Duopak to opakowanie wielokrotnego użytku które po złożeniu  redukuje swoją objętość w transporcie zwrotnym o 60-70 %.