Ochrona środowiska

Wszystkie powstające w procesie produkcyjnym odpady są systemowo segregowane i odpowiednio zabezpieczane a po właściwym oznaczeniu przekazywane do ponownego przetworzenia.

Naszą produkcję ukierunkowujemy na stosowanie materiałów recyklingowanych. Współpracujemy z producentami dysponującymi technologiami zapewniającymi najwyższą jakość surowców wytwarzanych z regranulatów. Obecnie z surowców recyklingowanych wytwarzamy 80% naszych wyrobów.

Jeżeli zaczniemy właściwie segregować odpady z tworzyw sztucznych to okazuje się że ich przetworzenie na nowe pełnowartościowe wyroby jest zdecydowanie mniej energochłonne niż recykling papieru. Dodatkowo w procesie przetworzenia tworzyw w odróżnieniu od technologii recyklingu papieru nie zużywamy ogromnych ilości wody i agresywnych chemikaliów.

Wspieramy naszych klientów w zakresie profesjonalnej utylizacji uszkodzonych lub wycofywanych z użytkowania opakowań z tworzyw sztucznych.

Cygnus używa wyłącznie materiałów  których bezpieczeństwo i właściwa jakość zostały potwierdzone  odpowiednimi  certyfikatami.
Działamy zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dyrektywa  Unii Europejskiej   nr 94/62/EC
–  łączna zawartość metali ciężkich w stosowanych materiałach  nie  przekracza  100 mg/kg.

Dyrektywa  Unii Europejskiej    2005/84/WE
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki DzU nr 127 poz.887 z 2006r)
–  stosowane materiały nie zawierają  ftalonów.

Dyrektywa Unii Europejskiej  RoHS  2002/95/WE
– stosowane  materiały nie zawierają substancji  niebezpiecznych o których mowa w dyrektywie.