Bezpieczeństwo produktu

POKA YOKE metoda pozycjonowania produktów w gniazdach tacki zapobiegająca popełnieniu błędu przez operatora podczas układania produktów. Wewnętrzne przetłoczenie pozwala na ułożenie detalu tylko w jednej, prawidłowej pozycji.
Na  zdjęciu przykładowe  rozwiązanie   gdzie  dodatkowo  identyfikacje właściwej pozycji ułatwia strzałka.

BLISTER ZAMYKANY – CLAMSHELL “OCHRONA 360o“. Opakowanie składa się z tacy oraz pokrywy i jest tak konstruowane aby uzyskać pełną ochronę wrażliwego produktu przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami. Tak zapakowany produkt może być w niezmienionej formie transportowany, magazynowany i dostarczony np. na linię

Taca może pełnić również rolę identyfikacyjną projektu. Taki efekt osiągniemy poprzez wytłoczenie na tacy nazwy lub numeru projektu, oznaczenie tacy dodatkowym, kontrastowym pasem lub poprzez zastosowanie zróżnicowanych kolorystycznie tac do równolegle realizowanych projektów.

Jeżeli układamy tace w stosie i dno tacy górnej nie może się stykać z produktami ułożonymi w gniazdach tacy dolnej to stosujemy rozwiązania charakterystyczne dla tac samonośnych. W tej sytuacji ciężar górnych warstw jest przenoszony przez konstrukcję obwodu tacy a w szczególnych rozwiązaniach np. przy większych powierzchniach tac stosowane są dodatkowe podparcia na powierzchni tacy.

Bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gwarantuje naszym klientom zasada dublowania zakresów produkcyjnych.

Oprzyrządowanie produkcyjne jest tak konstruowane aby w przypadku niemożności produkcji na dedykowanej maszynie istniała możliwość kontynuacji produkcji na maszynach innych.

Poziom bezpieczeństwa dostaw podnosi również fakt niezależnego zasilania zakładu w energię elektryczną przez kilka linii.