Elektronika

Wyprodukujemy tacki na podstawie przygotowanego przez Państwo projektu. Możemy jednak również, po otrzymaniu informacji na temat warunków funkcjonowania projektu, przygotować kompletną koncepcję opakowania lub systemu opakowań.
Zaproponujemy właściwe logistycznie wielkości tac transportowych oraz optymalne: rodzaj i grubość materiału.

Tace do operacji międzystanowiskowych i transportu wewnątrzzakładowego konstruowane są z myślą wykorzystywania ich przez pełen okres funkcjonowania projektu trwający często kilka lat. Konstrukcja tac powinna być dostosowana do lokalnych uwarunkowań logistycznych zapewniając ergonomię pracy i stałą jakość procesów pakowania i transportu.

Tace jednorazowego użytku wykonane są w sposób ekonomiczny przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa jakościowego transportowanych produktów. Tace jednorazowe stosowane są w sytuacjach kiedy powtórne ich użycie z powodów ekonomicznych lub jakościowych jest nieefektywne.

Tace wielorazowego użytku konstruowane są z założeniem wykorzystywania ich przez maksymalny okres funkcjonowania projektu. Bardzo istotnym zagadnieniem jest uwzględnienie wszystkich istotnych uwarunkowań dotyczących warunków transportu, składowania i używania produktów panujące w docelowych zakładach montażowych. Niezmiernie istotny jest również dobór materiału gwarantujący zachowanie lub przywrócenie odpowiedniej czystości opakowania przed następnym cyklem pakowania.

Profesjonalna analiza projektów a w szczególności pełna identyfikacja obszarów chronionych i potencjalnych miejsc podparcia pozwala na wykonanie
tac uniwersalnych do pozycjonowania produktów o zróżnicowanych kształtach albo produktów na różnych etapach montażu czy produktów o różnych wersjach montażu finalnego.

W zależności od rodzaju pakowanych wyrobów oraz przeznaczenia logistycznego oferujemy pełną gamę materiałową do produkcji opakowań. Oprócz wykonywanych w kolorze czarnym tac z PS przewodzącego i rozpraszającego oferuje bezbarwny materiał PET antystatyczny.

Specjalna konstrukcja form produkcyjnych pozwala na wyprodukowanie tac transportowych odpowiednich do automatycznego pozycjonowania na liniach produkcyjnych, współpracę z manipulatorami oraz automatyczną aplikację produktów.

Wytrzymałe i trwałe opakowanie zbiorcze. Cygpak jest alternatywą dla całej gamy pojemników i skrzyń transportowych. Jego przewaga przejawia się poprzez możliwość demontażu polipropylenowej owijki i redukcji objętości opakowania pustego o 80 % w transporcie zwrotnym. Dodatkową zaletą jest możliwość zamówienia opakowania dedykowanego do realizowanego projektu o praktycznie dowolnej wysokości do limitu 1200 mm. Istnieje możliwość statycznego i dynamicznego sztaplowania Cygpaków.