SZJ

/

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy


 

 

W procesach produkcyjnych  Cygnus kieruje się zasadami zgodnymi z uregulowaniami 

normy  zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005

 

 

W Cygnusie funkcjonuje system zarządzania  zgodny

z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN -EN 18001:2004wykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe gdańsk
Start | Mapa strony | | Użytkownicy online: 10